FINANCE (การเงินการลงทุน)
+ Space (ช่องว่าง)

จากการเห็นช่องว่างระหว่างคนอยากลงทุนและคนที่ลงทุนแล้ว ซึ่งการทำ Content ในปัจจุบันยังมีความต่างของระดับความยากง่ายอยู่ ทำให้หลายคนที่อยากเริ่มต้นลงทุนถอดใจไปก่อนเพราะอ่านบทความทางด้านการเงินไม่เข้าใจ 

ซึ่ง FinSpace ได้เห็นความสำคัญในจุดนี้ เราจึงหยิบจุดแข็งในการย่อย Content ของกูรูในเครือและ กองบก. ของเรามาร่วมกันทำ Special Content ที่ทำให้เรื่องการเงินสนุกและน่าสนใจมากขึ้นผ่านการนำเสนอในหลากหลายรูปแบบให้เข้าถึงบุคคลทั่วไป รวมถึงนักลงทุนมือใหม่และมือเก๋า นอกจากเรื่องการลงทุนแล้วเรายังมี Lifestyle Content ที่จะเป็นแรงบันดาลใจ และช่วยยกระดับชีวิต เพิ่มความรู้ของผู้อ่านได้อีกด้วย เพราะเราเชื่อว่าการมีสถานะการเงินที่ดีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีขึ้น เพราะ 

“เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ แต่เกือบทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงิน”