FinSpace

Tags : คนรวยไม่บอกคุณ

เฟ้นหาเคล็ดลับความสำเร็จในการลงทุน “ความลับที่คนรวยไม่อยากจะบอกคุณ”

จุดเริ่มต้นของการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ บางครั้งมันก็ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้น แต่อยู่ที่ตัวเราเอง … สิ่งที่ผมกล่าวถึงนั่นคือ พฤติกรรมของเราในแต่ละวัน มันจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิต โดยเฉพาะด้านการเงินในอนาคต หลายสิ่งที่เราทำจนชินเป็นนิสัย มันอาจส่งผลเสียในระยะยาวอย่างที่เราคาดไม่ถึง และหมุดหมายของความสำเร็จด้านความมั่งคั่งทางการเงินอาจต้องไกลออกไปเพราะสิ่งเหล่านี้อะไรที่คนรวยไม่อยากจะบอกคุณ “ความลับ” บางประการที่คนรวยทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่เขาไม่ใคร่อยากจะบอกใคร หรือบางคนใจกว้างยอมบอกเรา แต่เราก็ไม่สามารถทำได้ “อะไร” คือปัจจัยความสำเร็จส่วนบุคคลดังกล่าว ไปติดตามกันครับ ประการแรก […]Read More