FinSpace

1200x628 1

คิดเห็นยังไง ? อายุ 30 ปี ไม่มีบ้าน ไม่มีรถ !

 FSspecialcolumnists x เล่าการเงิน - laofinance...
ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมกองทุน” เรื่องที่เราต้องรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อ

สิ่งที่เราควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อกองทุนรวมอีกปัจจัยหนึ่ง คือ “ค่าใช้จ่าย” หรือบางคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า “ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม”...
ออมเงิน 10%

อีกกี่ปีจะมีล้านแรก ? หากออมเงิน 10% ของเงินเดือน

FSspecialcolumnists x FINNOMENA l ความเข้าใจผิดในเรื่องการวางแผนการเงินของหลายคน...
กองทุน ThaiESG

กองทุน ThaiESG คืออะไร? ลดหย่อนภาษีแบบใหม่ เทียบกับ SSF RMF ต่างกันอย่างไร ?

ทำความรู้จักกับกองทุนลดหย่อนภาษีรูปแบบใหม่ ‘กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน’ หรือ Thailand ESG...
หนี้สิน

สูตรคำนวณหนี้สิน แบกไว้แค่ไหน ถึงเรียกว่า “เอาอยู่”

เมื่อพูดถึง “หนี้สิน” แค่ได้ยินคำนี้หลายคนคงรู้สึกกลัวขึ้นมาทันที บางคนก็ไม่กล้าก่อหนี้ ไม่อยากมีภาระหนี้สิน...