Insurance – ประกัน

หากเกิดอุบัติเหตุ พรบ คุ้มครองอะไรเราบ้าง

หากเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. คุ้มครองอะไรเราบ้าง

รู้ไหมหากเกิดอุบัติเหตุ สามารถเรียกเงินได้หลักแสน ! ประกันรถยนต์ภาคบังคับของทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ หรือที่เราคุ้นเคยในชื่อ…