Business

Hyperloop คืออะไร

Hyperloop คืออะไร ? จากแนวคิดของ Elon Musk

ในช่วงที่ผ่านมานี้ อาจได้ยินข่าวการทดสอบ Hyperloop ผ่านหูมาไม่มากก็น้อย ซึ่งเป็นการทดสอบที่มีผู้โดยสารจริงเป็นครั้งแรกของโลก… Read More »Hyperloop คืออะไร ? จากแนวคิดของ Elon Musk