FinSpace

Creative Investment Space
01 จิตวิทยาการลงทุน 1200ป628

จิตวิทยาการลงทุน และทัศนคติที่เหมาะสม ในช่วงตลาดขาลง

จิตวิทยาการลงทุน และทัศนคติที่เหมาะสม สำหรับการเอาตัวรอดในช่วงตลาดขาลง ในยุคปัจจุบันที่การใช้งานโซเชียลมีเดียนั้นเป็นที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ประกอบกระแสของการลงทุนกลายมาเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจ ในโซเชียลมีเดียนั้น เราจึงมักจะจมไปกับทะเลแห่งข่าวสาร และความคิดเห็นต่อการลงทุนที่แตกต่าง และอาจทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจต่อแผนการที่วางแผนมาแล้วเป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่อาจไขว้เขวไม่ทำตามแผน และตัดสินใจผิดพลาดขึ้นมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับช่วงตลาดหมี หรือตลาดขาลงที่ราคาของสินทรัพย์ระดมทุนมีการปรับฐานราคาลงมาอย่างหนักหน่วง จุดนี้นี่เองที่จะเป็นตัวทดสอบว่า ‘จิตวิทยาในการลงทุน’ ของคุณมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด Creative Investment Space จึงอยากจะชวนขยายความคำว่าจิตวิทยาการลงทุนนั้นคืออะไร …