PodCast

ฟัง Podcast ดีๆ รวมทุกความรู้การเงิน การลงทุน

podcast กองทุนไหนเหมาะกับเราง

กองทุนรวมหุ้น แบบไหนเหมาะกับเรา ? Podcast | FinSpace x Get Wealth Soon | คนหน้าเงิน EP.021

หากคุณอยากลงทุนในหุ้น แต่รู้สึกว่าไม่เข้าใจ ไม่รู้จะเริ่มศึกษาจากตรงไหน หรือ รู้สึกว่าการลงทุนในหุ้นนั้นเสี่ยงเกินไป… Read More »กองทุนรวมหุ้น แบบไหนเหมาะกับเรา ? Podcast | FinSpace x Get Wealth Soon | คนหน้าเงิน EP.021

PodCast

7 เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่คนโสดมักเข้าใจผิด | คนหน้าเงิน EP.018

ชาวโสดหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องวางแผนการเงินหรอก ! เมื่อเรามันตัวคนเดียว อยู่คนเดียว ไปไหนทำอะไรคนเดียว… Read More »7 เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่คนโสดมักเข้าใจผิด | คนหน้าเงิน EP.018