FinSpace

7 เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่คนโสดมักเข้าใจผิด | คนหน้าเงิน EP.018


ชาวโสดหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องวางแผนการเงินหรอก !

เมื่อเรามันตัวคนเดียว อยู่คนเดียว ไปไหนทำอะไรคนเดียว ค่าใช้จ่ายไม่น่าจะเยอะอะไร จริงมั้ย ?

ลองมาฟังความจริงใน Podcast คนหน้าเงินกันเลย

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *