FinSpace

เล่ากองทุน
ซื้อกองทุน IPO ต้องรู้อะไร

ต้องรู้อะไรก่อนซื้อกองทุน IPO

กองทุนรวมไอพีโอ IPO ย่อมาจากอะไร ข้อดีของการซื้อกองทุนในช่วง IPO ก่อนที่เราจะลงทุนต้องดูอะไรบ้าง ? ปัจจุบันนี้มีกองทุนรวมออกมาใหม่มากมาย หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร วันนี้เล่ากองทุนจะมาบอกข้อดีและก่อนที่เราจะลงทุนต้องดูอะไรบ้าง ? กองทุน IPO ย่อมาจากอะไร ? กองทุน IPO ย่อมาจาก Initial Public …

LIKE US ON FACEBOOK

TOP POSTS

RECENT POSTS