ทำมากเหนื่อยฟรี ทำถูกวิธีไม่เหนื่อยเลย | คนหน้าเงิน EP.019


เพราะว่าความพยายามมากแค่ไหนก็ไม่สำคัญ เท่ากับการพยายามอย่างถูกวิธี