FinSpace

รู้จัก 10 บริษัทใหญ่ในตลาดหุ้นไทย มูลค่ารวมกันเกิน 1 ใน 3 ของทั้งตลาด

ทุนใหญ่ หุ้นไทย นายทุน กลุ่มทุน

หลังจากพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งปี 2566 โดยคว้าที่นั่งสส. ไปได้เกิน 150 ที่นั่ง ด้วยนโยบายที่เน้นการชนกับทุนใหญ่และกระจายผลประโยชน์กลับไปยังคนทั่วไป ทำให้หุ้นของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ปรับตัวลงขนานใหญ่หลังจากเปิดตลาดหลังการเลือกตั้งจบลง 

เช่น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน ที่ผลประโยชน์ขัดกันกับนโยบายลดค่าไฟ (ลดค่าครองชีพประชาชนทั่วไป) ทำให้ต้องเจอกับสถานการณ์ที่หุ้นดิ่งหนักเกือบ 10% ในวันเดียว จนมูลค่าหายวับกว่าครึ่งแสนล้านบาท

Advertisements

วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ หุ้นที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวมกันคิดเป็น 1 ใน 3 ของทั้งตลาด ลองมาดูกันว่ามีบริษัทใหญ่รายไหนบ้างที่ติดโผ 10 อันดับนี้

10 ทุนใหญ่ไทย edit 1

10 ทุนใหญ่ไทย มีใครบ้าง?

1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)

ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: 1.05 ล้านล้านบาท

2. บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA) 

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: 9.64 แสนล้านบาท

3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) 

ประกอบด้วยกิจการที่ ปตท. ดำเนินการเอง ได้แก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อยและ/หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ได้แก่ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจให้บริการ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: 9.21 แสนล้านบาท

4. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) 

ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: 6.57 แสนล้านบาท

5. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) 

ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: 5.82 แสนล้านบาท

6. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

Advertisements

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: 5.74 แสนล้านบาท

7. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: 5.63 แสนล้านบาท

8. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (BDMS) 

บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: 4.69 แสนล้านบาท

9. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO) 

ประกอบธุรกิจค้าส่งภายใต้ชื่อ แม็คโคร ในประเทศไทยและต่างประเทศ และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรแม็คโครซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รวมทั้งร้านค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและสถาบันต่างๆ และธุรกิจฟูดเซอร์วิสนำเข้าและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและอาหารแช่เย็น ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็ก อีกทั้งบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจค้าปลีกและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ โลตัส ในประเทศไทยและต่างประเทศ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: 4.26 แสนล้านบาท

10. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCC) 

Advertisements

ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: 4.03 แสนล้านบาท

10 ทุนใหญ่ไทย มูลค่ารวมกันเกิน1 ใน 3 ของตลาด

ถ้าลองมาดูในภาพรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งตลาดมีมูลค่า 18.7 ล้านล้านบาท ประกอบด้วยบริษัทกว่า 626 บริษัท โดยหุ้นที่ใหญ่ที่สุด 10 ตัวแรก มีมูลค่ารวมกันราว 6.6 ล้านล้านบาท หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของทั้งตลาด (มากกว่า 35%) เลยทีเดียว

*อ้างอิงข้อมูลเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ : บทความนี้ใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้เจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

ที่มา


ติดตาม #FinSpace เพิ่มเติมได้ที่
Instagram : https://bit.ly/3N3Yc5X   
TikTok : https://bit.ly/3pAovpq   
Twitter : https://bit.ly/3Cp68Ll  
Blockdit : https://bit.ly/3VM3HJr  
Website : http://bit.ly/2lxvlhY 

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements