FinSpace

3 เทคนิคดู “หุ้นโรงไฟฟ้า” (คู่มือเริ่มต้นลงทุน) แถม TOP 5 หุ้นโรงไฟฟ้า

cover

ระยะหลังนี้ หุ้นโรงไฟฟ้าเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตรวดเร็วมาก ทั้งในแง่จำนวนบริษัท และมูลค่ากิจการที่ขยับขึ้นมามีน้ำหนักต่อตลาดหุ้นไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆ

ทำให้โรงไฟฟ้ากลายเป็น sector ดาวเด่นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก

Advertisements

และใครที่คิดจะลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงดี FinSpace ได้สรุปเป็นคู่มือง่าย ๆ มาให้แล้ว

จุดเด่นของหุ้นโรงไฟฟ้า

1

1. รับรู้รายได้แน่นอน
ธุรกิจโรงไฟฟ้ามักมีสัญญาซื้อขายไฟชัดเจน และทำล่วงหน้าเป็นระยะยาว จึงมั่นใจได้ว่าในแต่ละปีบริษัทจะมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่

2. ไม่ค่อยผันผวนมาก
ด้วยรายได้และกำไรของโรงไฟฟ้ามีความสม่ำเสมอ ไม่ค่อยผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ จึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในหุ้น “หลบภัย” หรือ Defensive stock ยามตลาดผันผวน

3. จ่ายปันผลในระดับสูง

ด้วยธรรมชาติของโรงไฟฟ้าที่สร้างกระแสเงินสดกลับมาต่อเนื่อง เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ ทำให้ภาพรวมแล้วหุ้นโรงไฟฟ้าจึงเป็นกลุ่มที่จ่ายปันผลสูงและสม่ำเสมอ

4. ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็น
ไฟฟ้านับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราขาดไม่ได้ และสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต เห็นได้ชัดจากปริมาณการใช้ไฟในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นทุกปี

5. พลังงานสะอาด คือเมกะเทรนด์
เทรนด์พลังงานสะอาด เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมาได้สักพัก ซึ่งเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นจากนโยบายพลังงานของหลายประเทศที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต

รู้จักประเภทของโรงไฟฟ้าตามเชื้อเพลิงการผลิต

2 Revised

ปัจจุบันเราสามารถแบ่งประเภทโรงไฟฟ้า ออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ตามเชื้อเพลิงการผลิต ได้แก่

1. โรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิม
ใช้พลังงานจากฟอสซิล มักมีขนาดใหญ่ กำลังผลิตสูง สัญญาซื้อขายระยะยาว
เช่น ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน, นิวเคลียร์, น้ำมันเตา

2. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ใช้พลังงานสะอาดที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่มักมีกำลังผลิตน้อย และมีความเสถียรน้อย
เช่น แสงอาทิตย์, ลม, น้ำ, ชีวมวล, ขยะ, ความร้อนใต้พิภพ

ดูหุ้นโรงไฟฟ้า ต้องรู้อะไร ?

3

1. ขนาดโรงไฟฟ้า
กลุ่มโรงไฟฟ้าเอกชนจะแบ่งขนาดโรงไฟฟ้าออกเป็น 3 ขนาดตามกำลังการผลิต ได้แก่
– IPP โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ กำลังผลิต > 90 MW
– SPP โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก กำลังผลิต 10 – 90 MW
– VSPP โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก กำลังผลิต < 10 MW

2. สัญญาซื้อขายไฟ
เมื่อรายได้หลักของโรงไฟฟ้ามาจากสัญญาระยะยาว ดังนั้น เราควรรู้ว่าสัญญารายได้นั้นเป็นแบบไหน ลูกค้าเป็นใคร และมี IRR (อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน) ปีละเท่าไหร่

นอกจากนี้ หากเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อาจจะต้องเช็กด้วยว่ามีสัญญาเป็นแบบ ADDER หรือ Feed in Tariff ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนจากภาครัฐ

3. กำลังการผลิต
กำลังผลิตไฟฟ้าเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีก 2 เรื่องที่ควรรู้ นั่นคือ

– วันที่ COD หมายถึง วันที่โรงไฟฟ้าเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ หรือพูดง่ายๆ คือวันที่เริ่มขายไฟและมีรายได้เข้าบริษัทนั่นเอง

– Utlilitzation rate อัตราการใช้กำลังผลิตโรงไฟฟ้า เป็นการบอกว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ซึ่งยิ่งมากก็ยิ่งดี

4. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)
แผน PDP นับเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตธุรกิจโรงไฟฟ้าได้เลย เพราะเป็นแผนที่บอกว่าในแต่ละปีจะมีการเพิ่มโรงไฟฟ้าเท่าไหร่ แบ่งเป็นเชื้อเพลิงชนิดไหนบ้าง และในอีก 5 ปี 10 ปีข้างหน้า โรงไฟฟ้าแบบไหนจะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ

สามารถอ่านแผน PDP ฉบับล่าสุดได้ที่ > https://www.egat.co.th/images/businessop/PDP2018-apr2019.pdf

Advertisements

ความเสี่ยงหุ้นโรงไฟฟ้า

4

1. Valuation ที่ค่อนข้างแพง
ด้วยในปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าเป็นกลุ่มที่เติบโตสูง และได้รับความคาดหวังจากตลาดมาก ทำให้ Valuation ของหุ้นหลายตัวค่อนข้างแพง เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ

2. พึ่งพานโยบายพลังงานจากภาครัฐ
ภาครัฐมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอัตราค่าไฟที่รับซื้อในอนาคต จึงเป็นความเสี่ยงที่เราต้องเข้าใจ และควบคุมได้ยาก

3. ความผันผวนของค่าเงิน
โรงไฟฟ้าใหญ่ๆ ส่วนมากมักมีการกระจายลงทุนไปยังต่างประเทศ ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของค่าเงินมาเกี่ยวข้อง

4. ธุรกิจจะโตได้ ต้องลงทุนเพิ่มตลอดเวลา
โรงไฟฟ้าจะโตได้ ก็ด้วยกำลังการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งมีทางเลือกเดียวคือการลงทุนเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้านั่นเอง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีกระแสเงินสด เพื่อลงทุนอยู่ตลอดเวลา หากอยากจะเติบโตไปเรื่อยๆ

TOP 5 หุ้นโรงไฟฟ้าที่มี Market cap. สูงสุด

5 Revised

1. GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Market cap. 3.90 แสนล้านบาท

2. GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
Market cap. 2.10 แสนล้านบาท

3. EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Market cap. 1.79 แสนล้านบาท

Advertisements

4. BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
Market cap. 1.37 แสนล้านบาท

5. EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
Market cap. 1.32 แสนล้านบาท

หมายเหตุ อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563

รวมคู่มือเทคนิคดูหุ้นกลุ่มต่าง ๆ


ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements