FinSpace

วิธีวางแผนออมเงิน เพื่อชีวิตเกษียณสุข

10 20201110 สูงวัยอย่างมีความสุข แค่รู้จักเงิน 3 ก้อน 1200x628 1

รู้หรือไม่ว่า มีสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคนไทยหลังเกษียณ คือ 31% ของคนสูงอายุไม่มีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ และ 53% ของผู้มีเงินออมนั้นมีเงินออมไม่ถึง 200,000 บาท*

ดังนั้น เราควรตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนออมเงินให้เพียงพอไว้ใช้ในยามเกษียณตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มจากเช็กลิสต์เงินออมที่ต้องมี 3 ข้อ ดังนี้

Advertisements
Advertisements
  1. เงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณคือเท่าไร ?
    ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการใช้เงินหลังเกษียณเดือนละ 5,000 บาท แสดงว่าจะต้องมีเงินเก็บประมาณ 1.2 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอใช้ชีวิตหลังเกษียณไปอีก 20 ปี
  2. เงินออมเพื่อการเกษียณที่จะได้จากแหล่งต่าง ๆ มีเท่าไร ?
    เมื่อรู้แล้วว่า “เงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ” เป็นจำนวนเท่าไร ลำดับต่อไปก็ให้สำรวจเงินออมจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันดูว่าเพียงพอหรือยัง หากพบแล้วว่ายังขาดเหลืออยู่เท่าไร ก็ต้องเริ่มวางแผนการเงิน! ลงมือออมเงินอย่างมีวินัย และลงทุนต่อยอดให้ถูกที่
  3. เงินที่ต้องเก็บออมเพิ่มเพื่ออนาคตที่ดีกว่า
    สมาชิก กบข. มุ่งสู่เป้าหมายเกษียณสุขได้ไม่ไกลเกินเอื้อม เพียงเริ่ม “ออมเพิ่ม” กับ กบข. ตั้งแต่วันนี้ แล้วพิจารณา “เลือกแผนการลงทุน” ที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อสะสมผลตอบแทนให้มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณตามที่ต้องการ
10 20201110 สูงวัยอย่างมีความสุข แค่รู้จักเงิน 3 ก้อน revised2

ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb

Advertisements
Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements