FinSpace

บันทึกสิ่งดีๆ แค่วันละ 10 นาที ชีวิตจะดีทุกๆ วัน

10นาที 1

บทความโดย ห้องสมุดมารวย Maruey
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
www.maruey.com

ในทุกๆ วันชีวิตคนเรามักเจอทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี หากใครจดจ่อแต่สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ทำให้หงุดหงิดใจ คนนั้นก็จะไม่มีความสุข แต่หากใครมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปได้ คนนั้นก็จะมีแต่ความสุขในทุกวัน

Advertisements

ไอน์สไตน์ กล่าวว่า “ชีวิตเปรียบเสมือนการปั่นจักรยาน ถ้าต้องการทรงตัวได้ ไม่ให้ล้ม คุณต้องไม่หยุดนิ่ง…เดินหน้าต่อไป” หมายความว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องประคับประคองให้เห็นแต่สิ่งดีๆ มองข้ามเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจ ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นในทุกๆ วัน

หนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

ส่วนแรก ทัศนคติและวิธีคิดในเรื่องความสำเร็จ 20 ข้อ (ขอยกตัวอย่างเพียง 5 ข้อ)

ข้อที่ 1 ทบทวนตนเอง

เซอร์ ฮัมฟี เดวี นักเคมีชาวอังกฤษ ได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากความผิดพลาด มากกว่าความสำเร็จ” ดังนั้น ข้อแรกจึงเริ่มต้นด้วยการทบทวนตนเองว่าที่ผ่านมาได้เรียนรู้อะไรบ้าง ทั้งในเรื่องที่สำเร็จและล้มเหลว

ข้อที่ 2 ฝันให้ใหญ่ ก้าวให้ถึง

อิลินอร์ รูสเวลต์ ได้กล่าวว่า “อนาคต เป็นของผู้ที่เชื่อมั่นในฝันอันแสนสวย” เมื่อกล้าฝัน ก็จะฝ่าฟันไปได้ ไม่กังวลหรือท้อแท้กับอุปสรรค เพราะสิ่งที่เราต้องการยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรค

ข้อที่ 3 กำหนดเป้าหมายของชีวิต

มีคำกล่าวไว้ว่า “จงมุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน”

ข้อที่ 4 สร้างความสำเร็จให้เห็นเป็นภาพ

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” เป็นการสร้างจินตนาการความสำเร็จที่เราต้องการ ให้บันทึกลงในจิตใต้สำนึก ดังนั้น ให้หลับตาแล้วสร้างภาพจินตนาการถึงความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการ

ข้อที่ 5 เรียนรู้และฝึกฝน

อิลินอร์ รูสเวลต์ ได้กล่าวว่า “ไม่มีสิ่งใดที่เราได้เรียนรู้จากโลกนี้แล้วเปล่าประโยชน์” ดังนั้น จงอ่าน จงเรียน จงฟัง เข้าอบรมสัมมนา เที่ยวชมนิทรรศการ และเรียนรู้จากผู้รู้ทั้งหลาย พร้อมฝึกฝนสิ่งต่างๆ ที่จะช่วยทำให้เราเก่งขึ้น

สำหรับข้อที่ 6 – 20 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ เรื่อง “บันทึกสิ่งดีๆ แค่วันละ 10 นาที ชีวิตจะดีทุกๆ วัน” ครับ

ส่วนที่สอง ขอพรดีๆ 15 ประการ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีทุกๆ วัน

เราทุกคนล้วนต้องการมีสิ่งดีๆ ในชีวิต และมักจะขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อดลบันดาลให้ตัวเองโชคดี ได้รับความสำเร็จ แต่ในความจริงแล้ว เรานี่แหละที่ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มาในสิ่งดีๆ ที่เราต้องการ

เพื่อให้ทุกท่านมีแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ โดยการขอพรดีๆ 15 ประการ (ขอยกตัวอย่างพร 3 ข้อ) คือ

Advertisements

พรข้อที่ 1 ขอให้ฉันมีกำลังใจเข้มแข็ง กล้าเอาชนะปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคได้

พรข้อนี้สำคัญที่สุดการที่จะก้าวหน้า กล้าฟันฝ่าอุปสรรคนั้น ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อ กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ได้ พรข้อนี้ไม่ได้หาจากที่อื่น นอกจากตัวเราเองที่ต้องสร้างจิตใจที่เข้มแข็งให้ตนเอง

พรข้อที่ 2 ขอให้ฉันมีความสุข และเต็มไปด้วยความสนุกสุขใจ

ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข ล้วนเกิดจากความคิดของเราทั้งสิ้น ชีวิตเป็นทุกข์เพราะการสร้างเงื่อนไขผิดๆ ขึ้นในใจ มองข้ามสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ กังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ไม่มองสิ่งดีๆ ในปัจจุบัน

พรข้อที่ 3 ขอให้ฉันมีชีวิตเบิกบาน มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้าง

พรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคือการปรับทัศนคติในทางลบทั้งที่เกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีที่เป็นเชิงบวก ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมักมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีเสมอ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองมุมไหน จงฝึกบ่อยๆ ให้ตัวเองเป็นคนมองเห็นความสามารถและความเก่งของทั้งตัวเอง และผู้อื่นเสมอ ไม่อิจฉาริษยา แค่นี้ชีวิตก็จะได้รับผลดีจากพรที่เกิดจากการกระทำของตนเองไปตลอดชีวิต

ส่วนที่สาม ทบทวนอดีต คิดถึงปัจจุบัน ตั้งเป้าหมายอนาคต : 5 ปีจากนี้ ฉันต้องการอะไ

บันทึกอดีต – เพื่อเป็นบทเรียนสู่ความสำเร็จ อย่างละ 3 ข้อ ดังนี้

 1. บันทึกจุดเด่นและความสามารถ
 2. จุดอ่อนหรือจุดด้อย ที่ต้องการปรับปรุง
 3. สิ่งที่ประสบความสำเร็จในอดีต
 4. สิ่งดีๆ ที่ประทับใจในอดีต

บันทึกปัจจุบัน – เพื่อเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ

 1. สิ่งที่พร้อมในปัจจุบัน
 2. สิ่งที่ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น
 3. สิ่งที่ชอบทำและมีความสุขเมื่อได้ทำ
 4. สิ่งที่ต้องการพัฒนาและเรียนรู้เพิ่มเติม

วางแผนอนาคต 5 ปีจากนี้ ฉันต้องการอะไร

Advertisements
 1. ความใฝ่ฝันในชีวิต
 2. เป้าหมายในชีวิต : 5 ปีจากนี้ต้องการอะไร
 3. ความสำเร็จที่ได้รับ จะทำเพื่อใคร
 4. กำหนดระยะเวลาที่คิดว่าจะประสบความสำเร็จ
 5. ข้อคิดหรือคติพจน์ที่ใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิต

ส่วนที่สี่ บันทึกสิ่งดีๆ แค่วันละ 10 นาที ชีวิตจะดีทุกๆ วัน

เอลเลน ดีเจนเนอริส กล่าวว่า “การคิดดี คิดบวกจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก” การคิดถึงแต่สิ่งดีๆ จำเป็นที่ต้องฝึกฝนเพื่อให้เป็นคนมองโลกในเชิงบวก มองหาสิ่งดีๆ ในชีวิต เพื่อสร้างกำลังใจและพลังใจเพื่อความสุข ความสำเร็จ และมีชีวิตดีทุกๆ วัน

ตอนเช้า : ใช้เวลา 5 นาที

 1. อ่านคำคมสร้างแรงบันดาลใจ
 2. ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่ได้รับ เช่น ขอบคุณที่นอนและอากาศดีที่ทำให้ฉันหลับสบาย
 3. มองหาและคาดหวังสิ่งดีๆ เช่น วันนี้ฉันอยากได้ดื่มกาแฟที่หอมๆ ตอนเช้า
 4. สัญญาและตั้งปณิธานว่าวันนี้จะทำแต่สิ่งดีๆ เช่น จะพูดกับลูกดีๆ ให้กำลังใจเขาเพื่อให้เขามีความสุข

ก่อนนอน : ใช้เวลา 5 นาที

 1. ทบทวนว่าวันนี้มีสิ่งดีๆ อะไรบ้าง เช่น วันนี้ไม่ได้บ่นลูกเลย และลูกก็ไม่งอแง
 2. ประเมินตนเอง 3 ส่วน ทั้งด้านสุขภาพ ทัศนคติ และความรู้สึก วัตถุประสงค์เพื่อรักษาให้คงสภาพไว้หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นในวันถัดไป
 3. วางแผนว่าจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้ เช่น จะตื่นตี 5 เพื่อออกกำลังกาย
 4. ปรับปรุงนิสัย เป้าหมายคือลดนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีลง

หวังว่า หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขได้ในทุกๆ วัน ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ เรื่อง “บันทึกสิ่งดีๆ แค่วันละ 10 นาที ชีวิตจะดีทุกๆ วัน” ครับ


ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb

อ่านอะไรต่อดี…

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements