FinSpace

กองทุน B-SIP เทรนด์ลงทุนระยะยาว ในธีมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม

กองทุน B-SIP

ในหลายปีที่ผ่านมา หลาย ๆ ประเทศให้ความสนใจกับพลังงานสะอาดกันมากขึ้น เนื่องจากการใช้ทรัพยากรในการผลิตพลังงานอย่างถ่านหิน น้ำมัน หรือเชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อม การลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาด จึงเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นเมกะเทรนด์หนึ่งที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ

วันนี้ FinSpace จะพาไปรู้จักกับกองทุน B-SIP เทรนด์ลงทุนระยะยาวในธีมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ที่เราสามารถรักษ์โลกและลงทุนไปพร้อม ๆ กันได้

Advertisements

คำเตือน : ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทำไมธีมพลังงานสะอาดถึงน่าสนใจ ?

ทำไมธีมพลังงานสะอาดถึงน่าสนใจ
 1. หลายประเทศให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน และการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 2. ทางฝั่งสหรัฐฯ ได้ออกนโยบายสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด ทั้งการให้เครดิตเงินคืนสำหรับบริษัทที่ผลิตพลังงานสะอาด และเครดิตภาษีเงินคืนสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม และแสงอาทิตย์ การผลิตแบตเตอรี่ และสินค้าโภคภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งนั่นอาจทำให้สหรัฐฯ กลายเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของโลก
 3. ส่วนทางฝั่งยุโรปนั้นแม้ว่าในช่วง 10 ปีทีผ่านมา จะพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในอนาคตอาจจะต้องพึ่งพาพลังงานที่ผลิตด้วยตนเองมากขึ้น จากปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน อย่างเช่น เยอรมนีที่ได้เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนถึง 15% ซึ่งจะเป็นโอกาสของหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนในยุโรป
 4. การลงทุนในธีมพลังงานสะอาดนั้น มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว เนื่องจากยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากและเป็นเทรนด์ในอนาคต 

กองทุน B-SIP ลงทุนในอะไรบ้าง ?

กองทุน B-SIP เน้นลงทุนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

กองทุน B-SIP นั้นเน้นลงทุนในธุรกิจที่เป็นบวกกับสิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เรียกได้ว่าสามารถรักษ์โลกและลงทุนไปพร้อม ๆ กันได้ผ่าน 2 กองทุนหลัก ได้แก่

1.Pictet – Global Environmental Opportunities (GEO)

ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น พลังงานสะอาด การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมลพิษ เป็นต้น โดยเน้นบริษัทที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต

โดยประกอบด้วย การลงทุนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 33% การบำบัดของเสียและรีไซเคิล 21% การควบคุมมลภาวะ 17% และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 11%

2.Pictet – Clean Energy

ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็น การลดก๊าซ CO2 และพลังงานหมุนเวียน โดยเน้นบริษัทที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต

โดยแบ่งการลงทุนเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

Advertisements
 1. กลุ่มพลังงานทดแทน
 2. โครงสร้างพื้นฐาน เช่น เสาสื่อสาร
 3. ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เช่น การใช้พลังงานภายในอาคาร และการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
 4. เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง เช่น semiconductor

หุ้น 5 อันดับแรกในกองทุน Pictet – Global Environmental Opportunities (GEO)

หุ้น Top 5 ของ Global Environmental Opportunities (GEO)
 1. Republic Services Inc (5.10) บริษัทกำจัดขยะที่ใหญ่ที่สุด Top 2 ของสหรัฐฯ ซึ่งกองทุน GEO ให้น้ำหนักในการลงทุนมากที่สุด
 2. Agilent Technologies Inc (4.19) บริษัทผลิตเครื่องมือวัดและตรวจสอบ และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ชีววิทยาและการวิเคราะห์ทางเคมี
 3. Thermo Fisher Scientific Inc (4.17) Supplier สัญชาติสหรัฐฯ ที่จัดส่งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีและสินค้าที่บริโภคได้ และ Software
 4. Waste Connections Inc (4.09) บริษัทสหรัฐฯ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ได้แก่ การจัดการเรื่องขยะ การเก็บขยะ ส่งต่อ ทำลาย พวกถังใส่ขยะขนาดใหญ่ ตู้คอนเทนเนอร์ใส่ขยะ รถเก็บขยะ
 5. American Water Works Co Inc (4.00) ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการน้ำและน้ำเสียในสหรัฐฯ

หุ้น 5 อันดับแรกในกองทุน Pictet – Clean Energy

5 อันดับแรกในกองทุน Pictet – Clean Energy
 1. Nextera Energy Inc (5.64) ผลิตพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ
 2. On Semiconductor (5.47) ออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์อย่างชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น
 3. Albemarle Corp (4.43) ผู้ผลิตลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ชั้นนำของโลก
 4. Synopsys Inc (4.09) ออกแบบซอฟแวร์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ สัญชาติสหรัฐฯ
 5. Rwe Ag (4.07) บริษัทผลิตพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุด Top 2 ของโลก และเป็นบริษัทผลิตพลังงานทดแทน Top 3 ของยุโรป

สรุปรายละเอียดของกองทุน B-SIP

B SIP

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบาย : ลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของ Pictet Asset Management ตั้งแต่ 2 กองทุน ขึ้นไป (กองปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทาง จะเน้นลงทุนในบริษัททั่วโลก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงผลกระทบ เชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการ
ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6
เงินลงทุนขั้นต่ำ : ซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป 500 บาท
ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย : Front-end Fee ไม่เกิน 0.50% และยกเว้น Back-end Fee
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
ารป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม

สนใจ กองทุน B-SIP ทำยังไง?

B SIP

ลงทุนตามเทรนด์ธีมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมกับกองทุน B-SIP
สอบถามข้อมูลหรือซื้อกองทุนได้ที่ www.bblam.co.th หรือติดต่อที่เบอร์ 02-674-6488 กด 8

คำเตือน : ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Advertisements

ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk
กลุ่ม Crypto บิทคอยน์ NFT: https://bit.ly/3J8LS1W

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements