FinSpace

เราจะมีเงินเท่าไหร่ หากออมเงินเพื่อเกษียณ 1,500 บาท/เดือน

1200x628 1
เราจะมีเงินเท่าไหร่ ตอนเกษียณ

นี่คือเงินที่คุณจะมีเมื่อเกษียณอายุ หากคุณเริ่มออมเงิน 1,500 ต่อเดือนในช่วงอายุ 25, 30 หรือ 40 ปี

Advertisements

การเกษียณอายุเราอาจรู้สึกเหมือนอยู่ห่างไกลจากชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอายุ 20 หรือ 30 ปี เพราะเหลือเวลาอีกหลายสิบปีจนกว่าเราจะสามารถละทิ้งงานประจำได้ อาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดลำดับความสำคัญการออมเพื่อการเกษียณอายุเป็นอันดับแรก ๆ มากกว่าการใช้จ่ายในปัจจุบัน

แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเงินที่จะเข้าในบัญชีสำหรับการเกษียณของเรา ต้องไม่ได้แค่เก็บออมในธนาคารเฉยๆ ไปจนกว่าเราจะอายุ 60 ปี แต่มันต้องมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านดอกเบี้ยทบต้น ซึ่งให้ผลตอบแทนไม่เพียงแต่จากการลงทุนด้วยเงินต้น แต่ยังรวมถึงดอกเบี้ยที่เราสะสมด้วย

เราต้องมีการคาดคะเนการเติบโตของเงินออมเพื่อการเกษียณอายุของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและดูว่าเงินออมของเราสามารถเติบโตได้มากขนาดไหน เพื่อที่สามารถลดความกังวลใจจากเงินออมรายเดือน และอาจจะมีโน้มน้าวให้เราเพิ่มจำนวนเงินออมที่เราตั้งไว้จากรายได้แต่ละเดือนเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งการใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินหรือแอพ Financial Calculators คำนวณดอกเบี้ยทบต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราจะมีเงินออมได้เท่าไหร่ตอนอายุ 60 ถ้าคุณเก็บเงิน 1,500 ต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุต่าง ๆ จงจำไว้ว่าการคำนวณเหล่านี้ ไม่ได้คำนึงถึงตัวแปรที่อาจส่งผลต่อการเติบโตของความมั่งคั่งเมื่อเวลาผ่านไป เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การขึ้นหรือลงของอัตราดอกเบี้ย โชคลาภเงินสด หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอนาคต

เราจะมีเงินเท่าไหร่ ตอนเกษียณ

Advertisements

หากคุณเริ่มออมตอน อายุ 25

  • ด้วยอัตราผลตอบแทน 4%: 1,325,740 บาท
  • ด้วยอัตราผลตอบแทน 6%: 2,005,826 บาท
  • ด้วยอัตราผลตอบแทน 8%: 3,101,702 บาท

หากคุณเริ่มออมตอน อายุ 30

  • ด้วยอัตราผลตอบแทน 4%: 1,009,529 บาท
  • ด้วยอัตราผลตอบแทน 6%: 1,423,047 บาท
  • ด้วยอัตราผลตอบแทน 8%: 2,039,098 บาท

Advertisements

หากคุณเริ่มออมตอน อายุ 40

  • ด้วยอัตราผลตอบแทน 4%: 536,005 บาท
  • ด้วยอัตราผลตอบแทน 6%: 662,141 บาท
  • ด้วยอัตราผลตอบแทน 8%: 823,715 บาท

การคำนวณเหล่านี้ ไม่ได้คำนึงถึงตัวแปรที่อาจส่งผลต่อการเติบโตของความมั่งคั่งเมื่อเวลาผ่านไป เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การขึ้นหรือลงของอัตราดอกเบี้ย โชคลาภเงินสด หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอนาคต


ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk
กลุ่มคริปโต บิทคอยน์ NFT:  https://bit.ly/3J8LS1W

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements