FinSpace

กองทุนแรกที่มือใหม่ควรเริ่มลงทุน

UOBAM 1200x628 1

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายทางการเงิน และอยากเริ่มต้นลงทุนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น

แต่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเจ้าของกิจการที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีเวลาติดตามสถานการณ์ตลาด ไม่มีประสบการณ์ด้านการลงทุน เลยไม่มั่นใจที่จะลงทุนด้วยตัวเอง

Advertisements

กองทุนรวมถือเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพราะช่วยให้ทุกคนเริ่มต้นลงทุนได้ง่าย ๆ ด้วยการมีมืออาชีพมาช่วยดูแล

คำถามยอดฮิตก็คือ ถ้าเป็นมือใหม่ อยากจะซื้อกองทุนครั้งแรก ควรเลือกแบบไหนดี ถึงจะเหมาะสมมากที่สุด?

วันนี้ FinSpace จะพาไปหาคำตอบกัน โดยเราสรุปมาให้เน้น ๆ ย่อยให้อ่านทีละหน้า พร้อมด้วยแนะนำกองทุนที่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนได้

กองทุน TCMF

มือใหม่เลือกกองทุนรวมยังไงดี?

ก่อนซื้อกองทุนรวมเราต้องสำรวจตัวเองก่อนว่า เป้าหมายการลงทุนคืออะไร? รับความเสี่ยงได้แค่ไหน? และจะลงทุนนานแค่ไหน? เพื่อจะได้เลือกกองทุนที่เหมาะสม

หากเป็นมือใหม่ที่กำลังจะซื้อกองทุนรวมกองแรก เพิ่งจะเคยโยกเงินจากการฝากในธนาคารมาสู่การลงทุน เราขอแนะนำว่าให้เริ่มด้วยสิ่งที่ไม่ยากจนเกินไป โดยมีเช็กลิสต์ดังนี้

– การลงทุนในสินทรัพย์ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนจนเกินไป เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ เป็นต้น

– โอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อช่วยเป็นตัวเร่งให้เงินทำงานเติบโตได้ดีขึ้น

– เน้นกองทุนรวมที่มีโอกาสขาดทุนเงินต้นน้อย ความเสี่ยงต่ำ และมีความผันผวนต่ำ

– ต้องซื้อง่าย ขายคล่อง เผื่อมีเหตุฉุกเฉินต้องการใช้เงินก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว

กองทุน TCMF

จากเช็กลิสต์ข้างต้น เราเลยนึกถึง “กองทุนรวมตลาดเงิน” หรือ Money Market Fund เป็นตัวเลือกแรก ๆ

เพราะเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี และมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตไม่เกิน 92 วัน

กองทุนกลุ่มนี้เหมาะกับมือใหม่อย่างมาก เพราะมีความเสี่ยงต่ำ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นกว่าเงินฝากออมทรัพย์ แถมไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ (สำหรับบุคคลธรรมดา)

ที่สำคัญยังเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ความเสี่ยงระดับ 1 เท่านั้นเอง

อีกจุดที่มองข้ามไม่ได้ก็คือสภาพคล่องที่สูง หากฉุกเฉินต้องการใช้เงินก็สามารถขายและรอรับเงินในวันทำการถัดไปได้เลย

กองทุน TCMF

รู้จักกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

มาถึงไฮไลท์ของเราแล้ว อยากจะชวนทุกคนมารู้จักกับกองทุนรวมตลาดเงิน 2 คลาสจาก บลจ. ยูโอบี ได้แก่

1.) TCMF กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ 2.) TCMF-I กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคล

นโยบายการลงทุน : กองทุนรวมตลาดเงินที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก

จึงไม่มีความเสี่ยงด้านต่างประเทศ สินทรัพย์ที่ลงทุนส่วนใหญ่กว่า 60% ของพอร์ต ปัจจุบันเป็นพันธบัตรรัฐบาลที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงสูง (ณ วันที่ 30/06/2566)

อีกหนึ่งความดีงามคือปัจจุบันหน่วยลงทุนทั้ง 2 ประเภทไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ถือเป็นข้อได้เปรียบมากทีเดียว

Advertisements
กองทุน TCMF

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน TCMF ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น เราจึงได้นำผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) ซึ่งเป็น
1.) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
2.) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%

พบว่าผลการดำเนินงานย้อนหลังเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดของกองทุนเป็นดังนี้
ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง* 1.94% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 1.65%)
ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี* 1.21% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 1.25%)
ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี* 0.80% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 1.27%)
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี* 0.60% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 0.92%)
ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี* 0.91% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 1.20% )
ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน 0.59% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 0.73%)
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 0.35% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 0.42%)
ผลตอบแทนแบบ YTD 0.59% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 0.73%)

หมายเหตุ : *% ต่อปี

ที่มา: TCMF Fund Fact Sheet as of 30/06/2566
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90008/TCMF

กองทุน TCMF

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน TCMF-I ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล

เช่นเดียวกันเรานำผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) ซึ่งเป็น
1.) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
2.) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%

พบว่าผลการดำเนินงานย้อนหลังเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดของกองทุนเป็นดังนี้
ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง* 0.97% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 1.27%)
ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี* 0.95% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 1.27%)
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี* 0.64% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 0.92%)
ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี* 0.97% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 1.20%)
ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน 0.62% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 0.73%)
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 0.36% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 0.42%)
ผลตอบแทนแบบ YTD 0.62% (ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด 0.73%)

ที่มา: TCMF-I Fund Fact Sheet as of 30/06/2566
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00545/TCMF-I

กองทุน TCMF

สรุปข้อดีของ TCMF และ TCMF-I

1.) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในไทย
2.) ลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพ และไม่มีความเสี่ยงด้านต่างประเทศ
3.) สภาพคล่องสูง สามารถซื้อและไถ่ถอนรายวัน โดยได้รับเงินภายใน T+1
4.) ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
5.) ได้ประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น และเหมาะกับการลงทุนในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

สุดท้ายนี้สำหรับใครที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่
TCMF > https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90008/TCMF
TCMF-I > https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00545/TCMF-I

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0 2786 2222 หรือ thuobamwealthservice@uobgroup.com
www.uobam.co.th

Advertisements

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


ติดตาม #FinSpace เพิ่มเติมได้ที่

Instagram : https://bit.ly/3N3Yc5X

Thread : http://bit.ly/44usRBh

TikTok : https://bit.ly/3pAovpq

Twitter : https://bit.ly/3Cp68Ll

Blockdit : https://bit.ly/3VM3HJr

Website : http://bit.ly/2lxvlhY


Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements