FinSpace

นิสัยของคนจะรวย

นิสัยคนจะรวย

คนแบบไหนที่จะพลิกชีวิตสู่ความร่ำรวยได้ เราเชื่อว่าหากคุณมีนิสัยแบบนี้ติดตัว ก็จะมีโอกาสร่ำรวยมากกว่าคนอื่น แต่จะรวยมาก รวยน้อย รวยช้่า หรือรวยเร็ว ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนชีวิตและวิธีการลงทุน

นิสัยที่ 1 เก็บก่อนใช้
ได้เงินมาแล้ว ควรแบ่งมาลงทุนหรือเก็บออมก่อน แล้วค่อยใช้ทีหลัง

Advertisements

นิสัยที่ 2 คำนึงถึงความคุ้มค่า
เงิน = ความจำเป็น + ความคุ้มค่า
พยายามฝึกอารมณ์ให้เห็นคุณค่ามาก่อนราคา ไม่ว่าของชิ้นนั้นจะเล็กหรือใหญ่

นิสัยที่ 3 ตั้งงบการใช้จ่ายเสมอ
ควรตั้งคำถามทุกครั้งก่อนใช้เงินว่าจ่ายเพื่อทำอะไร ราคาเท่าไร คุ้มมั้ย

นิสัยที่ 4 อายุเท่าไรก็ต้องออมเงิน
ยิ่งอายุน้อยก็ยิ่งต้องเริ่มออมเริ่มลงทุน เพราะจะได้เปรียบในเรื่องของระยะเวลา จากดอกเบี้ยทบต้น ยิ่งฝากนานยิ่งเพิ่มพูน

Advertisements

นิสัยที่ 5 ไม่ตกเป็นเหยื่อของกระแส
กระแสที่ฉาบฉวย เลี่ยงได้เลี่ยง อย่าหลงกลไปกับความโลภ

นิสัยที่ 6 จัดการอารมณ์ได้ดี
อารมณ์ที่นิ่งสงบ ต้านทานกระแสได้ จำทำอะไรก็สำเร็จ

Advertisements
นิสัยคนจะรวย


ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements