FinSpace

วิธีอ่านงบการเงิน ดูตรงไหน ต้องรู้อะไรบ้าง ?

หนึ่งเคล็ดลับของการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาว คือ ต้องเข้าใจภาพรวมและเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในงบการเงิน

1200x628 1

หากยังไม่เข้าใจงบการเงิน ก็ไม่ควรตัดสินใจซื้อหุ้นเด็ดขาด เพราะหมายความว่าเราลงทุนโดยไม่ได้รู้จักธุรกิจนั้นดีพอ

Advertisements

แต่ก็ต้องยอมรับว่างบการเงินมีความซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจสูง เอาเป็นว่า…ใครที่ยังไม่รู้จะจับจุดเริ่มจากตรงไหน เรามีวิธีดูงบการเงินคร่าวๆ มาฝาก

วิธีอ่านงบการเงินประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ๆ โดยแต่ส่วนมีข้อควรรู้ที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน  = ความร่ำรวย

เป็นส่วนที่บอกฐานะการเงินของธุรกิจ ณ เวลานั้น ซึ่งมีรายการที่สำคัญ เช่น  สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เพื่อทำให้เรารู้ว่าบริษัทนั้นมีความมั่นคง และมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจขนาดไหน

2. งบกำไรขาดทุน = ความสามารถทำกำไร

แสดงตัวเลขผลการดำเนินงาน ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร/ขาดทุน ซึ่งจะบอกให้รู้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ไปจนถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

3. งบกระแสเงินสด = ความมั่นคง

บอกว่าเงินสดที่ธุรกิจได้มาและจ่ายออกไปของแต่ละกิจกรรมว่าใช้จ่ายไปกับส่วนไหนบ้าง เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่า ซื้อสินค้า ฯลฯ ทำให้เราทราบถึงสภาพคล่องทางการเงินได้เป็นอย่างดี

Advertisements

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  = ความเคลื่อนไหว

แสดงการเปลี่ยนแปลงทุน ระหว่างต้นงวด – ปลายงวด เช่น กำไร ขาดทุน เพิ่มทุน จ่ายปันผล ทำให้ทราบการเคลื่อนไหวของบริษัทที่ชัดเจน

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน  = ความโปร่งใส

งบการเงินที่สมบูรณ์ต้องมาพร้อมกับ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นการอธิบายอย่างละเอียดว่าแต่ละบรรทัดมีการคำนวณอย่างไร ภายใต้สมมติฐานอะไร ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสของการทำธุรกิจ

Advertisements

“งบการเงิน” ถือเป็นการสะท้อนผลงานของบริษัทได้ดีและชัดเจนที่สุด ดังนั้น ข้อมูลต่างๆ ในนั้น จึงเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างมาก ค่อยๆ ฝึกอ่านงบด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ จะช่วยให้เราลงทุนง่ายขึ้นเยอะ


ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements