FinSpace

IKIGAI vs Principles of Ray Dalio | หาคำตอบของชีวิตกับงานที่ทำ

ค้นหาความหมายของชีวิตกับงานที่ทำ ด้วย 2 แนวคิด อิคิไก เหตุผลของการมีชีวิต และหลักการสู่ความสำเร็จ Ray Dalio

IKIGAI vs PRINCIPAL

ถ้า Principles of Ray Dalio คือหลักการใช้ชีวิตของฝั่งตะวันตก เช่นกันในฝั่งเอเชียก็มี IKIGAI (อิคิไก) ที่เป็นเหมือนปรัชญาการใช้ชีวิตสมัยใหม่

ในยุคที่ทุกคนต่างตามหาความสุขในการทำงานและสมดุลของชีวิต เราจึงได้เห็นแนวคิดต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกถูกหยิบมาเล่ากันอย่างต่อเนื่อง

Advertisements

อย่างไรก็ดี Principles of Ray Dalio และ IKIGAI น่าจะเป็น 2 แนวคิดจาก 2 วัฒนธรรม ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจและได้รับการพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้

Priciple and IKIGAI

1. Principles of Ray Dalio

คือ วิธีคิดของชายผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates เฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีไอเดียสำคัญว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จย่อมมีหลักการของชีวิต

Ray Dalio ได้แนะนำบันได 5 ขั้นหาสิ่งที่ต้องการของชีวิต เพื่อนำไปประยุกต์จริงเเบบกว้างๆ ไว้ดังนี้

1. ตั้งเป้าหมาย

ระบุเป้าหมายให้ชัดเจน รู้ว่าอะไรสำคัญมากสำคัญน้อย แล้วค่อยมุ่งไปที่สิ่งนั้น

2. รู้ปัญหา

ระบุปัญหาให้แน่ชัดและไม่ยอมให้ปัญหานั้นมาขัดขวางเป้าหมายล่าช้ากว่าเดิม

3. วิเคราะห์สาเหตุ

วิเคราะห์พิจารณาเพื่อหาต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง

4. ออกแบบวิธีการ

สร้างแผนงานจัดการปัญหาเหล่านั้น เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยเร็ว

5. ทุ่มเททำให้เสร็จ

สุดท้ายคือการลงมือทำให้สำเร็จ ตาม To do list ที่เราได้ออกแบบไว้ 

Advertisements

สำหรับ 5 Step Process เป็นวงจรที่วนลูปตามลำดับ เวลาทำข้อไหนก็ให้ Focus เฉพาะข้อนั้น ยังไม่ต้องคิดข้ามขั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายทีละข้อไปเรื่อยๆ

อ่าน สรุปหลักการสู่ความสำเร็จ Principles Ray Dalio คลิกที่นี่


2. IKIGAI (อิคิไก)

เป็นปรัชญาที่ฝังลึกในวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เชื่อว่า “งานคือเรื่องเดียวกับชีวิต” และชวนหาคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณอยากตื่นในทุกเช้า ผ่านส่วนประกอบของวงกลม 4 อย่าง

1. สิ่งที่รัก

2. สิ่งที่ถนัด

3. สิ่งที่สร้างรายได้

4. สิ่งที่โลกต้องการ 

โดยแต่ละวงกลมมีจุดร่วมระหว่างกัน ดังนี้

Advertisements

สิ่งที่รัก + สิ่งที่ถนัด = ความหลงใหล (Passion)

สิ่งที่ถนัด + สิ่งที่สร้างรายได้ = อาชีพ (Profession)

สิ่งที่รัก + สิ่งที่โลกต้องการ = หน้าที่ (Mission)

สิ่งที่โลกต้องการ + สิ่งที่สร้างรายได้ = งาน (Vocation)

แน่นอนว่าหากใครสามารถหาจุดร่วมของวงกลมทั้ง 4 อย่างได้ นั่นแหละคือความหมายของชีวิตตามแนวคิด “อิคิไก”

ท้ายที่สุดเราเชื่อว่าทั้ง 2 แนวคิด เป็นเสมือนหลักการทำงานหลักการใช้ชีวิตที่สามารถนำไปปรับใช้กับเรื่องต่างๆ ได้เรื่อยๆ เลย 

ติดตามบทความ พัฒนาตัวเอง สนุกๆกันต่อได้ที่ FinSpace Self-Improvement
และติดตามบทความสนุกๆได้ก่อนใครที่ Facebook: FinSpace


Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements