FinSpace

สรุป เงินเฟ้อคืออะไร ? กระทบชีวิตยังไงบ้าง?

2

#เงินทองของใกล้ตัว l ทุก ๆ ปี ข้าวของจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยหนึ่งมาจากเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง แล้วเงินเฟ้อคืออะไร กระทบกับชีวิตเรามาก – น้อย ยังไงบ้าง วันนี้ FinSpace จะมาอธิบายให้ฟังกัน

เงินเฟ้อคือ ราคาสินค้าแพงขึ้น หากมีเงินเท่าเดิม จะซื้อสินค้าได้น้อยลง ถ้าเราต้องการซื้อสินค้าได้เท่าเดิม ต้องใช้เงินมากขึ้

Advertisements

ตัวอย่างเช่น

ย้อนไปเมื่อปี 2557 ก่อน หากเรามีเงิน 80 บาท จะซื้อข้าวกะเพราไข่ดาวได้ 2 จาน

แต่ปัจจุบันปี 2565 หากมีเงิน 80 บาท จะซื้อข้าวกะเพราไข่ดาวได้แค่จานเดียวเท่านั้น

ซึ่งสาเหตุการเกิดเงินเฟ้อแบ่งได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ

Advertisements

1. ความต้องการซื้อ (Demand – Pull Inflation) หากประชาชนมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ เพิ่มขึ้นแต่สินค้าและบริการนั้น ๆ ในตลาดมีไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ขายปรับราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น

2. ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น (Cost- Push Inflation) คือ หากผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ จะทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้นด้วย

ถ้าเงินเฟ้อนิดหน่อย ๆ ก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ เพราะจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตมีการลงทุนขยายการผลิต และมีการจ้างงาน เพื่อที่จะผลิตสินค้าและบริการให้เพียงพอต่อความต้องการของการตลาด ซึ่งทำให้เศรษฐกิจประเทศขยายตัวได้ดี แต่ถ้าเงินเฟ้อเกิดเพิ่มขึ้นเร็วมากจนเกินไป จะส่งผลกระทบ ดังนี้

Advertisements
  • ประชาชนมีรายจ่ายหรือค่าครองชีพสูงขึ้น เพราะราคาสินค้าแพงขึ้น ทำให้ซื้อสินค้าได้น้อยลง และอาจกระทบถึงมีรายได้ไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิต
  • หากใครที่เก็บเงินไว้แล้วไม่นำไปลงทุนให้เกิดมูลค่าเพิ่มก็จะทำให้เงินนั้นมีมูลค่าน้อยลง
  • เมื่อสินค้ามีราคาแพงขึ้น ยอดขายก็จะลดลง ในขณะเดียวกัน ต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นด้วย ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจบางรายอาจตัดสินใจชะลอการผลิต ลดการลงทุนและการจ้างงาน ทำให้คนตกงานมากขึ้น
  • ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศลดลง เนื่องจากราคาสินค้าส่งออกของเราจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาสินค้าออกของประเทศอื่นๆ
  • ในภาวะที่ประชาชนซื้อของน้อยลง ธุรกิจไม่สามารถขายของได้ การลงทุนเพื่อผลิตสินค้าก็จะชะลอออกไป ทำให้การพัฒนาศักยภาพการผลิตของประเทศในระยะยาวอาจชะลอลงตามไปด้วย

เราสามารถเตรียมตัวเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อได้ด้วย “การลงทุน” เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ แต่ขึ้นชื่อว่าลงทุน ก็มาพร้อมความเสี่ยงเสมอ นักลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าก่อนการลงทุน และต้องรอดูทางรัฐบาลว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือยังไงบ้าง ..


ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements