FinSpace

วางแผนการเงินให้โปร . . ด้วยปีระมิดทางการเงิน

แนะนำการลำดับความสำคัญของเงิน ด้วยปีระมิดทางการเงิน (Financial Pyramid)

1200x628 1
วางแผนการเงินอย่างไรให้โปร

#FSSpecialcolumnists x เด็กการเงิน ขอแนะนำการลำดับความสำคัญของเงิน ด้วยปีระมิดทางการเงิน (Financial Pyramid) เราควรดูแลความมั่งคั่ง หรือ wealth อย่างไร ? เริ่มต้นจากฐาน สร้างเป็นเส้นทางสู่ยอดปีระมิด ก่อนนำมาสร้างแผนการเงิน ซึ่งแผนการเงินที่ดี ต้องเริ่มจากรากฐานที่แข็งแรง ก่อนอื่น . .

Advertisements

มาทำความเข้า 6 ขั้นของปีระมิดทางการเงินกัน
1. Wealth Creation การสร้างความมั่งคั่ง
2. Cash Flow Management and Emergency Cash การจัดการสภาพคล่องและเงินฉุกเฉิน
3. Tax Planning การวางแผนภาษี
4. Wealth Protection การปกป้องความมั่งคั่ง
5. Wealth Accumulation การสะสมความมั่งคั่ง
6. Wealth Distribution การส่งต่อความมั่งคั่ง

โดย 6 ขั้นนี้ปรับปรุงจากปิระมิดทางการเงินฉบับ Classic คือ
1. Risk Management
2. Wealth Protection
3. Wealth Accumulation & Distribution

เรานำมาปรับปรุง เพื่อให้เห็นภาพ และนำไปใช้งานได้จริง

พีระมิด
วางแผนการเงินอย่างไรให้โปร

1. Wealth Creation การสร้างความมั่งคั่ง 🤖

มาจากการหารายได้ ไม่ว่าจะเป็นจากงานประจำหรืออาชีพเสริม โดยส่วนใหญ่ การสร้างความมั่งคั่งเกิดจากแหล่งรายได้หลักที่สม่ำเสมอ และสามารถหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอกับรายจ่าย และเงินสะสมหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการ หรือ Freelance รายได้ก็จะเข้ามาจากการสร้างสินค้าและบริการ ซึ่งจะมีความไม่แน่นอน แต่สามารถวางแผนล่วงหน้าและระมัดระวังกว่างานประจำ ให้เพียงพอกับรายจ่าย และเงินสะสม ในแต่ละเดือน

แหล่งของความมั่งคั่งอีกทาง คือ Passive Income เกิดการนำเงินไปซื้อทรัพย์สินที่สามารถให้รายได้เสริม ซึ่งนับเป็นการสร้าง หรือต่อยอดความมั่งคั่งเช่นกัน

นักธุรกิจและนักลงทุน Full Time มักจะสร้าง Passive Income จากการซื้อสินทรัพย์ และไม่มีงานประจำ

2. Cash Flow Management and Emergency Cash ✌

2.1 การบริหารเงินสภาพคล่องเมื่อมีรายได้เข้ามา เราต้องมีการจัดการสภาพคล่อง หรือเงินสดในแต่ละเดือนให้ดี มีพอสะสมไปในขั้นที่สูงขึ้นสมการที่ถูกต้องสำหรับคนที่สามารถบริหารจัดการเงินได้ดี คือ:

รายได้ – เงินสะสม = รายจ่ายหมายความว่า
ให้กำหนดเงินสะสมมาจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปเก็บออม หรือลงทุนก่อน ส่วนที่เหลือค่อยนำไปใช้จ่ายทั้งรายจ่ายจำเป็น และซื้อของที่อยากได้ ซึ่งตรงนี้สำคัญมาก ถ้าเราไม่สามารถบริหารรายจ่ายให้เหลือพอมีเงินสะสม = เราไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้ ตรงนี้สำคัญมาก!! ถ้าเป็นเช่นนั้น เราต้องลดรายจ่ายลง หรือ หารายได้ให้มากขึ้น โดยรายจ่ายจำเป็น คือ ปัจจัย4 / หนี้สิน / ภาษี เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องจ่าย ควบคุมให้อยู่ที่ 50% ส่วนหนี้ระยะสั้นจากการผ่อนของไม่จำเป็น หรือรายจ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ความฝันจำกัดอยู่ที่ 30% และนำ 20% ไปใช้ประโยชน์ต่อในส่วนปีระมิดที่เหลือสำหรับคนที่ยังมีรายจ่ายที่จัดการไม่ได้ หรือหนี้สินจำนวนมาก จะเข้าสู่สมการ:

รายได้ – รายจ่าย = เงินสะสมหมายความว่า
ให้จัดการกับรายจ่าย หรือหนี้สินต่างๆก่อน ซึ่งจะทำให้การสร้างความมั่งคั่งต้องพิจารณาแก้ไขให้เราคุมรายจ่ายได้ ไม่ก่อหนี้ไม่จำเป็น ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือ ถ้าพอมีเวลา ต้องหารายได้เสริมให้เพียงพอ ชดเชยรายจ่าย (บางคนเลือกรัดเข็มขัด บางคนเลือกหามากขึ้น)

2.2 เงินฉุกเฉิน หลังจากมีก้อนเงินสะสมแล้ว ต้องไม่ลืมเก็บเงินก้อนฉุกเฉินไว้ ซึ่งเงินก้อนฉุกเฉินที่ควรมีถ้าเป็นมุนษย์เงินเดือน คือ 3-6 เดือน เผื่อตกงานแล้วจะไม่มีการ burn wealth หรือนำเงินเก็บที่วางแผนดีแล้วมาใช้ก่อน โดยเราแนะนำให้เก็บเงินฉุกเฉินก้อนนี้ไว้ในที่ๆมีสภาพคล่องสูง นั่นคือสามารถนำมาใช้ได้สะดวกในเวลาที่ต้องการ และสามารถสร้างผลตอบแทนได้บ้างเล็กน้อย เช่น การออมเงินผ่านบัญชีธนาคารที่เป็นเงินฝากดิจิตอล ซึ่งหลายที่ได้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.5% ถือว่าได้มากกว่าลงทุนในกองทุนตราสารเงิน หรือตราสารหนี้บางกอง นอกจากนี้ยังมีสภาพคล่องสูงกว่าอีกด้วย

จะเห็นได้ชัดว่าจากการที่มี COVID เข้ามาในชีวิตเรา การสร้างความมั่งคั่งโดยการมีอาชีพเสริมด้วย ถือเป็นตัวเลือกที่น่านำมาพิจารณาอย่างหนึ่ง รวมไปถึงเงินฉุกเฉินนั้นจำเป็นมากๆ เพราะไม่รู้เลยว่า เราจะเสี่ยงตกงาน หรือได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน การเตรียมความพร้อมไว้ เป็นเรื่องที่ควรทำ

หลังจากพูดถึงเรื่องกันเงินฉุกเฉินแล้ว ให้กลับมาที่เงินสะสมหรือเงินที่เรากันไว้ ซึ่งเราจะนำไปพิจารณาเรื่อง Tax Planning, Wealth Protection และ Wealth Accumulation ต่อไป

3. Tax Planning 👔

พอเรามีรายได้เข้ามาแล้ว ภาษีก็ตามมาแน่นอน เราจะต้องจัดการภาษี โดยนำเงินไปจ่ายส่วนที่ลดหย่อนภาษีได้ ไม่ว่าจะเป็นการมีประกันชีวิต ประกันสุขภาพต่างๆ เราจะกล่าวต่อไป (ในข้อ 4) และการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี (ในข้อ 5) โดยหัวใจสำคัญของเรื่อง Tax Planning คือ เราควรเสียภาษีให้น้อยที่สุด หรือเท่าที่จำเป็น และยังบรรลุ Wealth Protection และ Wealth Accumulationได้ นั่นก็คือ ลดหย่อนภาษี+ปกป้องความมั่งคั่งให้คนข้างหลัง และได้ลงทุน ลดหย่อนภาษี+เพิ่ม wealth ให้กับตัวเองในอนาคต

เสริม สำหรับคนที่มีงานประจำ และบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เราสามารถการจัดการภาษีโดยให้บริษัทหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุดที่ 15% นอกจากเราจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้ว เรายังได้มีโอกาสสะสมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเพิ่มขึ้น และถ้าหากกองทุนที่เรานำไปลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่ดี เราก็จะยิ่งมี Wealth เพิ่มขึ้นด้วย (เป็น Wealth Accumulation)

แล้วลดหย่อนภาษีแบบไหนดีสำหรับเรา ?ตามลำดับขั้นของปิระมิด เราต้องพิจารณาปกป้องความมั่งคั่ง ก่อนที่จะสะสมความมั่งคั่ง ดังนั้นต้องพิจารณาข้อ 4 ก่อน ข้อ 5

*ถ้ามีหนี้สิน หรือภาระ ต้องปิดความเสี่ยงให้หมด และนำส่วนที่เหลือไปสะสมให้มากขึ้นผ่านการลงทุน*.

4. Wealth Protection 💪

การปกป้องความมั่งคั่ง เป็นการสร้างหลักประกันเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเราและคนรอบข้าง ทำให้ความมั่งคั่งทีเราสะสมมาถูกรักษาไว้ ไม่ต้องนำไปจ่ายให้กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือแผน สามารถทำได้ผ่านประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ เป็นการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และพาเราไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้

การทำประกันนั้นก็ควรเลือกประกันให้เหมาะสมกับตนเอง โดยให้เริ่มคิดจากว่าเรามีหนี้สินเท่าไหร่ หรือมีคนข้างหลังที่เราต้องคอยดูแลหรือไม่ ถ้าหากมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเรา ใครจะเป็นผู้แบกรับหนี้สินนั้นเเทนเรา หรือคนข้างหลังจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีเรา ในเคสเเบบนี้จะเห็นว่าประกันชีวิตจำเป็นมาก

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว ยังต้องมีภาระ ให้คนข้างหลังดูแลหรือไม่ เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าการศึกษาขั้นต่ำบุตร หรือรายจ่ายในบ้านที่หายไป หากเราเป็นหนึ่งในเสาหลักของครอบครัว

ลองคิดออกมาว่าถ้าหากเราเป็นอะไรไป เราต้องเตรียมเงินสำหรับหนี้ก้อนที่เรามีอยู่ หรือให้คนข้างหลังได้มีเงินใช้เท่าไร เช่น ถ้ามีหนี้และคนข้างหลังจะอยู่สบายก็ต่อเมื่อต้องมีเงินก้อน 5 ล้านบาทให้เขา (เรียกว่าทุนประกัน หรือความคุ้มครอง) เรามีหน้าที่จ่ายเบี้ยประกัน เพื่อให้ความคุ้มครองยังคงอยู่

ดังนั้นในเคสนี้ก็อาจต้องทำทุนหรือเบี้ยประกันชีวิตให้ได้เท่ากับความคุ้มครองที่ได้ที่จำเป็น และประกันบางแบบ สามารถคืนเงินบางส่วนให้กับผู้ทำประกันเมื่อครบกำหนด

หลังจากที่เราทำประกันชีวิตเพื่อปกป้องความเสี่ยงให้คนข้างหลังเราแล้ว ถ้ายังมีเงินเหลือก็อย่าลืมนึกถึงประกันสุขภาพ หรือประกันโรคร้ายแรงให้กับตัวเองด้วย และต้องพิจารณาควบคู่ไปกับสวัสดิการที่มี ทั้งนี้ส่วนประกันสุขภาพ และโรคร้ายแรงนี้ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีรวมกับประกันชีวิตได้ด้วยรวม 100,000 บาท

5. Wealth Accumulation 💲

การสะสมความมั่งคั่งนั้นเกิดหลังจากที่พิจารณาเรื่อง Tax Planning และ Wealth Protection แล้วเงินสะสมที่เหลือ สามารถนำมาลงทุน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

Advertisements

– เป้าหมายระยะสั้น เพื่อค่าใช้จ่ายในอนาคตอันใกล้
– เป้าหมายระยะกลาง เพื่อความฝัน หรือชีวิตที่ดีขึ้น
– เป้าหมายระยะยาว หรือ เป้าหมายเกษียณ พอกิน พอใช้หากเราไม่ได้ทำงานประจำแล้ว

กองทุนลดหยอนภาษีรูปแบบ SSF/RMF ส่งเสริมให้เราสร้างความมั่งคั่งได้ในระยะยาว เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อบรรลุเป้าหมายทั้ง Tax Planning และ Wealth Accumulation ในระยะยาว

หมายเหตุจำนวนเงินที่สามารถซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีสามารถอ่านได้จาก https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/194648262552645

คำนวณเงินพอเกษียณได้หรือไม่จาก https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/21652281703185

เงินที่เหลือจากการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี สามารถนำมาลงทุนในกองทุนรวมปกติ หุ้น หรืออสังหาริมทรัพย์ได้ เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งของเรา ในเป้าหมายเกษียณ หากไม่พอจากกองทุนแบบลดหย่อนภาษี หรือเป้าหมายอื่นๆ สั้น กลาง ที่เราได้วางไว้

การวางแผนการลงทุน ต้องทำควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดพอร์ท พร้อมกับทำ Asset Allocation ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้ และมีระยะเวลาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความสามารถในการเติบโตได้

6. Wealth Distribution 😌

การส่งต่อความมั่งคั่งสามารถทำได้โดยเขียนพินัยกรรม เพื่อให้ความมั่งคั่งของเราได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สิ่งนี้หลายคนสามารถทำได้เลยตั้งแต่อายุยังน้อย และสามารถทำมรณสติ ได้โดยการจำลองว่า ถ้าเราตายไป ทรัพย์สินที่มีอยู่ส่วนไหนบ้างต้องไปชดเชยหนี้ระยะยาว สั้น หรือประกันชีวิตที่ทำไว้ สามารถปิดความเสี่ยงได้หมดจริงหรือไม่ คนที่อยู่ข้างหลังเรายังไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่ สิ่งนี้แม้จะดูไกลตัว แต่เราขอแนะนำให้ทำปีละครั้ง และอาจจะแต่งตั้งทนาย หรือคนรู้จัก ให้เป็นพยาน พินัยกรรมของเรา

อีกทางเลือกของการส่งต่อความมั่งคั่งคือไปยังสาธารณะ หรือการกุศล เพื่อให้องค์กรหรือมูลนิธิที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้นำเงินไปสร้างสิ่งที่ดียิ่งขึ้นๆไป พัฒนาสังคมของมนุษย์ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

เป็นจุดสูงสุดของปิระมิดการเงิน

❤ สรุปใจความสำคัญ:

1. หาเงินให้พอ รายจ่ายและสะสม
2. บริหารสภาพคล่องให้ดี และมีเงินฉุกเฉิน
3. วางแผนลดหย่อนภาษีพร้อมกับบรรลุเป้าหมายอื่นที่สูง
4. ปิดความเสี่ยง รักษาความมั่งคั่ง โดยการซื้อประกัน
5. สะสมความมั่งคั่ง ลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
6. ส่งต่อความมั่งคั่ง ให้กับคนที่เรารัก หรือสาธารณะ

✅ สรุปได้ว่า ปิระมิดการเงิน จะทำให้เราเห็นภาพว่าเราควรจัดการเงินอย่างไร นำไปสู่การวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยาก แต่ต้องใช้ความพยายามและวินัย ตั้งแต่การสร้างความมั่งคั่ง จนส่งต่อได้ ไม่นำเงินไปใช้ในในสิ่งที่ไม่จำเป็น ทำจนเป็นนิสัย แค่นี้เราก็เริ่มต้นได้ถูกต้อง จะทำให้ชีวิตของเราและคนที่เรารักไม่ลำบาก คุณเองก็สามารถให้เวลากับการวางแผนการเงินได้เอง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามตัวเราเองนี่แหละ จะต้องเข้าใจสถานะการเงินของตัวเองดี และนำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายให้ได้

Advertisements

เพราะ การวางแผนการเงิน = การวางแผนชีวิต สรุปได้ว่า ปิระมิดการเงิน จะทำให้เราเห็นภาพว่าเราควรจัดการเงินอย่างไร นำไปสู่การวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยาก แต่ต้องใช้ความพยายามและวินัย ตั้งแต่การสร้างความมั่งคั่ง จนส่งต่อได้ ไม่นำเงินไปใช้ในในสิ่งที่ไม่จำเป็น ทำจนเป็นนิสัย แค่นี้เราก็เริ่มต้นได้ถูกต้อง จะทำให้ชีวิตของเราและคนที่เรารักไม่ลำบาก คุณเองก็สามารถให้เวลากับการวางแผนการเงินได้เอง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

อย่างไรก็ตามตัวเราเองนี่แหละ จะต้องเข้าใจสถานะการเงินของตัวเองดี และนำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายให้ได้เพราะ การวางแผนการเงิน = การวางแผนชีวิต 🎯


ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk
กลุ่มคริปโต บิทคอยน์ NFT: https://bit.ly/3J8LS1W

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements