FinSpace

ทำความรู้จัก “Perpetual Bond” หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน

Cashury Perpetual

FSSpecialcolumnists x Cashury l ช่วงนี้มีหลายบริษัทเสนอขายหุ้นกู้กันค่อนข้างเยอะ เป็นหนึ่งทางเลือกที่เจ้าของกิจการได้ระดมเงินจากนักลงทุน เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ

ซึ่งหุ้นกู้ก็แบ่งย่อยได้อีกหลากหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีลักษณะ เงื่อนไข และความเสี่ยงแตกต่างกัน ประเภทหุ้นกู้ที่ตอนนี้เริ่มกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ก็คือ “Perpetual Bond หรือ หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์” และหลายคนก็เริ่มให้ความสนใจเช่นกัน เพราะได้รับอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง

Advertisements

วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Perpetual Bond ให้มากขึ้น จะได้ลองเช็คดูว่าหุ้นกู้ประเภทนี้เหมาะกับตัวเองมั้ย

Perpetual Bond มีชื่อทางการว่า “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน”

เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีกำหนดวันไถ่ถอน สามารถถือครองได้ตลอดกาลจนกว่าบริษัทจะล้มเลิกกิจการหรือใช้สิทธิ์ไถ่ถอน จึงมีความเสี่ยงสูง ทำให้ดอกเบี้ยสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

ลักษณะเฉพาะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์

1. ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท

ผู้ออกจะทำการไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท จึงไม่กำหนดวันไถ่ถอนไว้ ดังนั้นอาจมีอายุยาวนานเป็นร้อยปี ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่มีความใกล้เคียงกับทุน

2. สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (Call option) เช่น วันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งส่วนใหญ่จึงมักจะไถ่ถอนเมื่ออายุครบ 5 ปี เพื่อมิให้อัตราส่วน Debt to equity (DE ratio) สูงขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับสูงขึ้นเมื่อครบ 5 ปี ตามที่กำหนดไว้

3. สามารถเลื่อนชำระดอกเบี้ยได้โดยไม่มีเงื่อนไข

ผู้ออกมีสิทธิเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยออกไปได้แม้ว่าบริษัทจะมีกำไร แต่ถ้าเลื่อนชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ บริษัทจะไม่สามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

Advertisements

4. เป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิ

ถ้าบริษัทล้มละลาย ผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิจะมีสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายในการได้รับชำระหนี้คืนเป็นลำดับที่ 3 ถัดจากผู้ถือตราสารหนี้มีประกัน และผู้ถือตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ

5. ไม่มีคุณสมบัติเรื่องการผิดนัดไขว้ (Cross-default)

ถ้าผู้ออกมีการผิดนัดไขว้ หรือมีการผิดนัดชำระหุ้นกู้รุ่นอื่น ก็จะไม่ถือว่าผู้ออกผิดนัดชำระในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นี้ จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

Advertisements

ดังนั้น หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์จึงเหมาะกับ

  • คนที่เข้าใจและมีประสบการณ์การลงทุนหุ้นกู้มาก่อน เพราะหุ้นกู้ประเภทนี้มีความซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ทั่วไป
  • คนที่มีเงินเย็น ลงทุนระยะยาวได้ ไม่มีเป้าหมายใช้เงินภายในระยะเวลาอันใกล้ เพราะตลาดรองมีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ
  • คนที่มีเงินลงทุนสูง และอยากกระจายการลงทุน

เนื่องจากการลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์มีความซับซ้อนและความเสี่ยงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป สำหรับคนที่สนใจลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้นี้อย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน อย่าดูเพียงแค่อัตราดอกเบี้ยที่สูงเท่านั้นนะ และควรเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้


ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements