FinSpace

โอกาสลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai

mai

ปัจจุบันตลาดรองของไทยมีด้วยกัน 2 แห่ง ได้แก่

  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งเป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาทขึ้นไป
  • ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งเป็นแหล่งระดมทุนทางเลือกของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาทขึ้นไป และมีจำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกว่า 200 บริษัท เข้ามาระดมทุนเพื่อสร้างการเติบโต ซึ่งมีกว่า 40 บริษัทที่เติบโตและย้ายไปเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET แล้ว

ความน่าสนใจของตลาดหลักทรัพย์ mai คือช่วยขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัทขนาดกลาง ขนาดย่อมที่มีศักยภาพ และเพิ่มโอกาสการลงทุนในหุ้นเติบโต หรือ Growth Stock อีกด้วย

Advertisements

วันนี้ FinSpace จึงอยากจะพาทุกคนไปรู้จักตลาดหลักทรัพย์ mai กันให้มากขึ้น ว่าจะช่วย “ขยายโอกาสธุรกิจ เพิ่มโอกาสลงทุน” ได้อย่างไรบ้าง?

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) คืออะไร?

เอ็ม เอ ไอ (mai) คืออะไร

mai ย่อมาจากคำว่า “Market for Alternative Investment” เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งที่ 2 ของประเทศไทย เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2542 เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพ

ปัจจุบันจากเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปทำให้มีธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง เช่น บริการเทคโนโลยี ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และการให้บริการใหม่ๆ เข้ามาจดทะเบียนมากขึ้นสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ลงทุน

ข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 2564 มีบริษัทจดทะเบียนใน mai ทั้งหมด 183 บริษัท ครอบคลุม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม คิดเป็นมูลค่า Market Cap. รวมกันกว่า 455,000 ล้านบาท

เกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

เกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
  • ทุนชำระแล้วหลัง IPO : ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท
  • ส่วนของผู้ถือหุ้นหลัง IPO : ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท
  • Track Record : ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • ผลการดำเนินงาน : กำไรสุทธิปีล่าสุดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมเป็นบวก
  • กระจายการถือหุ้นรายย่อย : จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ต่ำกว่า 300 ราย, ถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่า 25% ของทุนชำระแล้ว (หรือไม่ต่ำกว่า 20% หากทุนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท)
  • การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน (% offering) : ไม่ต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.set.or.th/th/products/listing2/listing_mai_p1.html

สำรวจหุ้น CGR ระดับ 5 ดาวในตลาดหลักทรัพย์ mai

สำรวจหุ้น CGR ระดับ 5 ดาวในตลาดหลักทรัพย์ mai

ปัจจุบันแนวคิดการลงทุนแบบยั่งยืน ถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกหุ้นเพื่อลงทุนในระยะยาว ซึ่งในตลาดหลักทรัพย์ mai ก็มีบริษัทจดทะเบียนจำนวนมากที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนทางการเงิน

เราจึงได้รวบรวมหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยโครงการ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาล ในระดับดีเยี่ยม คะแนน 5 ดาว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
– โครงการ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) http://www.thai-iod.com/en/projects-2-detail.asp?id=707

หมายเหตุ: บริษัทที่ถูกคัดเลือกอยู่ในโครงการ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ระดับ 5 ดาว ปี 2564

สำรวจหุ้นยั่งยืน(THSI) ในตลาดหลักทรัพย์mai

สำรวจหุ้นยั่งยืน (THSI)

ขณะเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ mai ยังเป็นหุ้นยั่งยืนของโครงการ THSI หรือ Thailand Sustainability Investment ซึ่งครอบคลุมความยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
– หุ้นยั่งยืน- Thailand Sustainability Investment (THSI)

https://www.setsustainability.com/page/thsi-thailand-sustainability-investment

หมายเหตุ: บริษัทที่ถูกคัดเลือกอยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2564

maiสนามการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยี

mai สนามการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ mai ทุกวันนี้ เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เทรนด์ธุรกิจเทคโนโลยี สุขภาพ และบริการใหม่ๆ เข้ามาจดทะเบียนมากขึ้น

ทั้งนี้ในช่วง 2 ปีล่าสุด เราพบว่า 1 ใน 3 ของบริษัทที่ระดมทุนใน mai ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เป็นเทรนด์การเติบโตแห่งอนาคต อาทิ Digital Transformation, Data Center and Cloud Computing, Cyber Security, Digital Media and Games และ Deep Technology

ทำความรู้จัก 10 บริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่ใน mai

10 บริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่ใน mai

สำหรับใครที่สนใจลงทุนกับหุ้นเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์ mai เราได้รวบรวมข้อมูล 10 บริษัทที่เข้าระดมทุนในช่วง 2 ปีผ่านที่มา ซึ่งเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่อยู่ในเทรนด์การเติบโต มาแนะนำ

Advertisements

1. BBIK : ที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ และการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี

2. BE8 : ที่ปรึกษาและให้บริการงาน CRM รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล

3. DITTO : จำหน่ายและให้บริการ Document and Data Management Solution

4. GLORY : จำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ ประกอบด้วย นิยาย การ์ตูน และหนังสือ

5. IIG : ที่ปรึกษาและให้บริการงาน CRM, ERP และงานดิจิทัลอื่น ๆ

6. INSET: ผู้ให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. PROEN : ศูนย์ข้อมูล Data Center บริการอินเทอร์เน็ต ISP และ Cloud service

8. SECURE : ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้าน Cybersecurity

Advertisements

9. SICT : วิจัย พัฒนาไมโครชิพ และว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย

10. YGG : ออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์แอนิเมชั่น และผลิตเกม

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมของตลาดหลักทรัพย์ mai เพิ่มเติมได้ที่ https://www.set.or.th/mai/th/company/industry_group_p1.html

หมายเหตุ : บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

#บทความนี้เป็นAdvertorial


ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements