FinSpace

Tags : ตลาดเงิน

สรุปบทเรียนจากหนัง Margin Call | FinSpace x Crisis Man

บทเรียนจากความโลภทุนนิยม (Margin Call) ภาพยนตร์ที่ตีแผ่เรื่องราวการเอาตัวรอดจากวิกฤตของธนาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง โดยถ่ายทอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมงก่อนนับหนึ่งเข้าสู่วิกฤตซับไพร์มเมื่อปี 2008 ความหดหู่ ความเป็นมนุษย์ จริยธรรม ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้ ภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดอารมณ์เหล่านี้ออกมาครบถ้วน เราจะมาเริ่มเรื่องกันและย้อนทวนบทเรียนกัน ทุกอย่างเริ่มต้นจาก นักวิเคราะห์ความเสี่ยง ชื่อว่า Peter Sullivan รับงานที่ยังไม่เสร็จมาจาก Eric Dale หัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยงซึ่งถูกเชิญออกจากงาน จากนั้นก็สานต่อโมเดลทางคณิตศาสตร์จนเสร็จและพบว่าสินทรัพย์ที่บริษัทครอบครองอยู่ตั้งอยู่บนความเสี่ยงมาก […]Read More