FinSpace

Tags : แม็คโคร

MAKRO ยอดขายต่อสาขาเติบโต By นายแว่นลงทุน

วันสองวันที่ผ่านมา…ผมถูกภรรยาเซ้าซี้ว่าอยากไปช็อป ฯ ของเข้าบ้านที่ แม็คโคร … ในใจผมก็แอบคิดว่า แม็คโครนั้นเป็นห้างขนาดใหญ่ น่าจะเหมาะกับเจ้าของร้านโชห่วย หรือเจ้าของร้านอาหารเล็ก ๆ มากกว่า แม่บ้าน แต่พอผมได้ขับรถไปที่แม็คโครซึ่งเป็นสาขาขนาดเล็ก ก็พบว่า … การช้อปปฯ ที่แม็คโครสร้างความสนุกสนานให้กับภรรยาผมมาก . กุญแจสำคัญทำให้ MAKRO […]Read More