FinSpace

Tags : New year resolution

New Year’s Resolution ตั้งเป้าออมเงินยังไง ให้ทำได้จริง

New Year’s Resolution 2020 ตั้งเป้าออมเงินยังไง ให้ทำได้จริง เป็นประจำของช่วงสิ้นปีที่หลายคนมักจะตั้งเป้าหมายให้ชีวิต เรื่องยอดฮิตมักหนีไม่พ้น การงาน สุขภาพ ความรัก ครอบครัว รวมไปถึง “การออมเงิน” และ “การลงทุน” แต่เป็นที่รู้กันว่าคนส่วนใหญ่เมื่อผ่านไปสักพักก็มักจะล้มเลิกหรือลืมปณิธานที่เคยตั้งไว้ และมีเพียง 1 ใน […]Read More