FinSpace

สรุปให้ครบ ! เที่ยวเมืองรองยังไง ให้ได้ ลดหย่อนภาษีสูดสุด 15,000 บาท

01 สรุปเที่ยงเมืองรอง ลดหย่อนภาษี Banner

เงินทองของใกล้ตัว l เที่ยว Low Season ทั้งที ต้องได้ประหยัดภาษีด้วย ! สรุปให้ครบในโพสต์เดียว ! ออกไปเที่ยวเมืองรองยังไง ให้ได้ ลดหย่อนภาษี สูดสุด 15,000 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา

“มาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง” ที่บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าบริการที่ใช้จ่ายกับ

Advertisements

1. ค่าบริการธุรกิจนำเที่ยว

2. ค่าที่พักในโรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย หรือค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

ที่เกินขึ้นในการท่องเที่ยว จังหวัดเมืองรอง โดยสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ไม่เกิน 15,000 บาท ระยะเวลาเที่ยว ตั้งแต่1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2567

ส่วน หลักฐาน ที่ต้องใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษี คือ มีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

เที่ยว 55 จังหวัดเมืองรอง (ทุกอำเภอ)

01 สรุปเที่ยงเมืองรอง ลดหย่อนภาษี

ภาคเหนือ 16 จังหวัด

 • เชียงราย
 • พิษณุโลก
 • ตาก
 • เพชรบูรณ์
 • นครสวรรค์
 • สุโขทัย
 • ลำพูน
 • อุตรดิตถ์
 • ลำปาง
 • แม่ฮ่องสอน
 • พิจิตร
 • แพร่
 • น่าน
 • กำแพงเพชร
 • อุทัยธานี
 • พะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด

 • อุดรธานี
 • อุบลราชธานี
 • หนองคาย
 • เลย
 • มุกดาหาร
 • บุรีรัมย์
 • ชัยภูมิ
 • ศรีสะเกษ
 • สุรินทร์
 • สกลนคร
 • นครพนม
 • ร้อยเอ็ด
 • มหาสารคาม
 • บึงกาฬ
 • กาฬสินธุ์
 • ยโสธร
 • หนองบัวลำภู
 • อำนาจเจริญ

ภาคกลาง / ภาคตะวันออก / ภาคตะวันตก 12 จังหวัด

 • ลพบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • นครนายก
 • สระแก้ว
 • ตราด
 • จันทบุรี
 • ราชบุรี
 • สมุทรสงคราม
 • ปราจีนบุรี
 • ชัยนาท
 • อ่างทอง
 • สิงห์บุรี

ภาคใต้ 9 จังหวัด

 • นครศรีธรรมราช
 • พัทลุง
 • ตรัง
 • สตูล
 • ชุมพร
 • ระนอง
 • นราธิวาส
 • ยะลา
 • ปัตตานี

เพิ่มเติม พื้นที่ 15 จังหวัดหลัก (บางอำเภอ)

จังหวัดกระบี่ 3 อำเภอ

 • อำเภอเขาพนม
 • อำเภอปลายพระยา
 • อำเภอลำทับ

จังหวัดกาญจนบุรี 8 อำเภอ

 • อำเภอด่านมะขามเตี้ย
 • อำเภอท่าม่วง
 • อำเภอท่ามะกา
 • อำเภอบ่อพลอย
 • อำเภอพนมทวน
 • อำเภอเลาขวัญ
 • อำเภอหนองปรือ
 • อำเภอห้วยกระเจา

จังหวัดขอนแก่น 25 อำเภอ

 • อำเภอกระนวน
 • อำเภอเขาสวนกวาง
 • อำเภอโคกโพธิ์ไชย
 • อำเภอชนบท
 • อำเภอชุมแพ
 • อำเภอซำสูง
 • อำเภอน้ำพอง
 • อำเภอโนนศิลา
 • อำเภอบ้านไผ่
 • อำเภอบ้านฝาง
 • อำเภอบ้านแฮด
 • อำเภอเปือยน้อย
 • อำเภอพระยืน
 • อำเภอพล
 • อำเภอภูผาม่าน
 • อำเภอภูเวียง
 • อำเภอมัญจาคีรี
 • อำเภอเวียงเก่า
 • อำเภอแวงน้อย
 • อำเภอแวงใหญ่
 • อำเภอสีชมพู
 • อำเภอหนองนาคำ
 • อำเภอหนองเรือ
 • อำเภอหนองสองห้อง
 • อำเภออุบลรัตน์

จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 อำเภอ

 • อำเภอคลองเขื่อน
 • อำเภอท่าตะเกียบ
 • อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
 • อำเภอแปลงยาว
 • อำเภอราชสาส์น
 • อำเภอสนามชัยเขต

จังหวัดชลบุรี 6 อำเภอ

Advertisements
 • อำเภอเกาะจันทร์
 • อำเภอบ่อทอง
 • อำเภอบ้านบึง
 • อำเภอพนัสนิคม
 • อำเภอพานทอง
 • อำเภอหนองใหญ่

จังหวัดเชียงใหม่ 17 อำเภอ

 • อำเภอกัลยาณิวัฒนา
 • อำเภอไชยปราการ
 • อำเภอดอยเต่า
 • อำเภอดอยสะเก็ด
 • อำเภอดอยหล่อ
 • อำเภอพร้าว
 • อำเภอแม่แจ่ม
 • อำเภอแม่แตง
 • อำเภอแม่วาง
 • อำเภอแม่อาย
 • อำเภอเวียงแหง
 • อำเภอสะเมิง
 • อำเภอสันทราย
 • อำเภอสันป่าตอง
 • อำเภอสารภี
 • อำเภออมก๋อย
 • อำเภอฮอด

จังหวัดนครราชสีมา 30 อำเภอ

 • อำเภอแก้งสนามนาง
 • อำเภอขามทะเลสอ
 • อำเภอขามสะแกแสง
 • อำเภอคง
 • อำเภอครบุรี
 • อำเภอจักราช
 • อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 • อำเภอชุมพวง
 • อำเภอโชคชัย
 • อำเภอด่านขุนทด
 • อำเภอเทพารักษ์
 • อำเภอโนนแดง
 • อำเภอโนนไทย
 • อำเภอโนนสูง
 • อำเภอบัวลาย
 • อำเภอบัวใหญ่
 • อำเภอบ้านเหลื่อม
 • อำเภอประทาย
 • อำเภอปักธงชัย
 • อำเภอพระทองคำ
 • อำเภอพิมาย
 • อำเภอเมืองยาง
 • อำเภอลำทะเมนชัย
 • อำเภอวังน้ำเขียว
 • อำเภอสีคิ้ว
 • อำเภอสีดา
 • อำเภอสูงเนิน
 • อำเภอเสิงสาง
 • อำเภอหนองบุญมาก
 • อำเภอห้วยแถลง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 อำเภอ

 • อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
 • อำเภอกุยบุรี
 • อำเภอทับสะแก
 • อำเภอบางสะพาน
 • อำเภอบางสะพานน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13 อำเภอ

 • อำเภอท่าเรือ
 • อำเภอนครหลวง
 • อำเภอบางซ้าย
 • อำเภอบางบาล
 • อำเภอบางปะหัน
 • อำเภอบ้านแพรก
 • อำเภอผักไห่
 • อำเภอภาชี
 • อำเภอมหาราช
 • อำเภอลาดบัวหลวง
 • อำเภอวังน้อย
 • อำเภอเสนา
 • อำเภออุทัย

จังหวัดพังงา 7 อำเภอ

 • อำเภอเมืองพังงา
 • อำเภอกะปง
 • อำเภอคุระบุรี
 • อำเภอทับปุด
 • อำเภอท้ายเหมือง
 • อำเภอเกาะยาว
 • อำเภอตะกั่วทุ่ง

จังหวัดเพชรบุรี 2 อำเภอ

 • อำเภอบ้านลาด
 • อำเภอหนองหญ้าปล้อง

จังหวัดระยอง 6 อำเภอ

 • อำเภอเขาชะเมา
 • อำเภอนิคมพัฒนา
 • อำเภอบ้านค่าย
 • อำเภอบ้านฉาง
 • อำเภอปลวกแดง
 • อำเภอวังจันทร์

จังหวัดสงขลา 15 อำเภอ

 • อำเภอเมืองสงขลา
 • อำเภอกระแสสินธุ์
 • อำเภอคลองหอยโข่ง
 • อำเภอควนเนียง
 • อำเภอจะนะ
 • อำเภอเทพา
 • อำเภอนาทวี
 • อำเภอนาหม่อม
 • อำเภอบางกล่ำ
 • อำเภอระโนด
 • อำเภอรัตภูมิ
 • อำเภอสทิงพระ
 • อำเภอสะเดา
 • อำเภอสะบ้าย้อย
 • อำเภอสิงหนคร
 • จังหวัดสระบุรี 9 อำเภอ
 • อำเภอแก่งคอย
 • อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 • อำเภอดอนพุด
 • อำเภอบ้านหมอ
 • อำเภอวังม่วง
 • อำเภอวิหารแดง
 • อำเภอหนองแค
 • อำเภอหนองแซง
 • อำเภอหนองโดน
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 อำเภอ
 • อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 • อำเภอกาญจนดิษฐ์
 • อำเภอคีรีรัฐนิคม
 • อำเภอเคียนซา
 • อำเภอชัยบุรี
 • อำเภอไชยา
 • อำเภอดอนสัก
 • อำเภอท่าฉาง
 • อำเภอท่าชนะ
 • อำเภอบ้านนาเดิม
 • อำเภอบ้านนาสาร
 • อำเภอพระแสง
 • อำเภอพุนพิน
 • อำเภอวิภาวดี
 • อำเภอเวียงสระ

Advertisements

ติดตาม #FinSpace เพิ่มเติมได้ที่

Instagram : https://bit.ly/3N3Yc5X

TikTok : https://bit.ly/3pAovpq

Twitter (X) : https://bit.ly/3Cp68Ll

Blockdit : https://bit.ly/3VM3HJr

Website : http://bit.ly/2lxvlhY

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements