FinSpace

[สรุปโครงการ Easy E-Receipt] ถ้าช้อปสินค้าหรือบริการเต็มระบบ 50,000 บาท จะได้เงินภาษีคืนเท่าไหร่ ?

Easy E Receipt ลดหย่อนตามจริง 50000 1200x628 1

เรื่องที่ต้องรู้

Easy E-Receipt คือมาตรการมาตรการช้อปสินค้าหรือบริการกับร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ที่จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 67 ไว้ยื่นลดหย่อนภาษีปี 68 นะครับ (ที่จะยื่นได้ในปีนี้คือ ช้อปดีมีคืน ของต้นปี 66 ครับ) โดยโครงการเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 67 สำหรับผู้ที่มีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น


ข้อนี้สำคัญ

โดยต้องเลือกรับ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จากระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร วิธีสังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าร้านไหนมีสัญลักษณ์หรือป้าย Easy E-Receipt ก็คือเข้าร่วมมาตรการนั่นเอง

หรือตรวจสอบรายชื่อร้านค้าได้ที่ https://efiling.rd.go.th/rd-questionnaire-web/etax-invoice

✅ เว้นแต่ ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงสินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว จะจ่ายให้แก่ผู้มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ โดยจะต้องมีใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) จากระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร

❌ ส่วนสินค้าที่ไม่ร่วม Easy E-Receipt ได้แก่

Advertisements
  • ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
  • ค่าซื้อยาสูบ
  • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
  • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
  • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
  • ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก็ตาม
  • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด


ถ้าช้อปสินค้าหรือบริการเต็มระบบ 50,000 บาท จะได้เงินภาษีคืนเท่าไหร่ ?

Easy E Receipt ลดหย่อนตามจริง 50000

ข้อสรุป

ถ้าหากดูเงื่อนไขต่าง ๆ แล้ว การจะลดหย่อนภาษีปี 67 จะได้มากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ซื้อ เงินได้สุทธิ และอัตราภาษีที่ต้องจ่ายครับ ซึ่ง FinSpace ทำตารางมาให้ทุกคนได้ดูว้า ถ้าซื้อแบบเต็มระบบ 50,000 จะลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ? เผื่อไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจกันครับ

แต่ถ้ายังมีเรื่องที่สงสัยอยู่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนี้ครับ https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newsbanner/2023/12/Q_A_Easy_E-Receipt.pdf?fbclid=IwAR02q4VReYqBTLNUkERcfrPHQNJgAMzBmLCIWb_H-bztKiST5WJ0TQ95HBw

——————————————–

ติดตาม #FinSpace เพิ่มเติมได้ที่

Advertisements

Instagram : https://bit.ly/3N3Yc5X

TikTok : https://bit.ly/3pAovpq

Twitter : https://bit.ly/3Cp68Ll

Advertisements

Blockdit : https://bit.ly/3VM3HJr

Website : http://bit.ly/2lxvlhY


Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements