FinSpace

Tags : LTF ใหม่

ไขข้อสงสัยกองทุน SSF ต่างกับ LTF ยังไง

ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ากองทุน SSF (Super Saving Funds) จะเป็น Tax Fund ตัวใหม่ที่มาแทน LTF ในปี 2563 คำถาม คือ กองทุน SSF คืออะไร ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ และมีอะไรต่างจาก LTF […]Read More

กองทุน SEF คืออะไร ?

รู้จัก กองทุน SEF ตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่ (อาจ) มาแทน LTF ปีสุดท้ายแล้วสำหรับ “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)” ที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ ทำให้ทุกคนต่างรอกันว่าตัวช่วยใหม่ที่จะมาทดแทน LTF จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร เรื่องนี้เริ่มชัดเจนแล้วว่า Tax Fund รูปแบบใหม่ที่อาจมาแทนที่ LTF อาจมีชื่อว่า […]Read More